logo_top.gif

Dansk Turismeudvikling

right_k.jpg
top_main.jpg

Løsninger og referencer

Løsninger

Dansk Turismeudvikling løser en lang række opgaver for virksomheder og organisationer inden for især turistbranchen - eksempelvis:

 

Erhverv

 • Strategioplæg og strategiplaner
 • Projektledelse
 • Udviklingsprojekter, forprojekter etc.
 • Kurser og seminarer
 • Markedsføring - magasiner, guider, brochurer og hjemmesider
 • Kundeanalyser
 • Kompetenceudvikling
 • Fælles indkøb

Regioner og destinationer

 • Attraktions- og kulturturismeanalyser
 • Efterspørgsels- og konkurrentanalyser
 • Struktur- og debatoplæg
 • Arrangementudvikling
 • Brochuremateriale

Regioner og kommuner

 • Turismepolitisk rådgivning
 • Evalueringsrapporter
 • Turistøkonomiske analyser

Sekretariater

 • Drift af sekretariater

  

Referencer

En komplet projektliste over løste opgaver kan fremsendes hvis ønsket, her er en liste over nogle af de virksomheder og institutioner Dansk Turismeudvikling har løst opgaver for:

 • Attraktionernes Udviklingsfond
 • Center for Oplevelsesudvikling
 • Danmarks Saltcenter
 • Dansk Skaldyrcenter
 • Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark
 • Fårup Sommerland
 • Netværk Limfjorden
 • Nordjyllands Amt
 • Oplevelsernes Academy
 • Skallerup Seaside Resort
 • Top Attraktioner
 • Toppen af Danmark
 • TopCamp
 • Turisterhvervets Samarbejdsforum
 • Viborg Amt
 • Videncenter for Kystturisme
 • Visit Denmark
 • Visit Nordjylland