logo_top.gif

Dansk Turismeudvikling

right_k.jpg
top_main.jpg

Forretningsområder

Dansk Turismeudvikling hjælper typisk virksomheder, foreninger og institutioner med specialistopgaver. Opgaver der ikke er ressourcer eller tid til at løse selv.

Eksempelvis kan det være nødvendigt med ekstern proces-hjælp, fordi der ikke er personer i organisationen der har den nødvendige viden eller tid til at løse opgaven.

Det kan også være, at opgaven går på tværs af virksomheder eller organisationer, og der derfor ikke er en naturlig ”in-house” person der kan stå for den.

Det kan også være nødvendigt med ekstern hjælp til et forprojekt / foranalyse, hvor der endnu ikke er etableret en organisation der kan løse opgaven.

Nedenstående overskrifter viser lidt om hvilke opgaver Dansk Turismeudvikling typisk løser for kunder:

  • Strategiudvikling
  • Projektledelse
  • Netværk/alliancer
  • Analyser
  • Marketing og kommunikation
  • Produktudvikling
  • Indkøb