logo_top.gif

Dansk Turismeudvikling

right_k.jpg
top_main.jpg

Marketing & kommunikation

Marketing og kommunikation er et væsentligt omdrejningspunkt for enhver virksomhed - privat som offentlig – også for myndigheder, foreninger m.v.

 

Dansk Turismeudvikling yder rådgivning og praktisk bistand i forbindelse med udarbejdelse af marketingstrategier og marketingplaner, samt arbejder som sparringspartnere i forhold til PR-materiale såsom pressemeddelelser, udstillingsstande, oplæg til kampagner o. lign. Arbejdet omfatter også bistand i forbindelse med udarbejdelse af turistguider, kataloger, brochurer, annoncer, foldere, plakater, websider etc.

 

Dansk Turismeudvikling har et dybt kendskab til hvad der rører sig i turistbranchen – og dermed også et godt kendskab til de potentielle kunders behov.

 

Nogle gange rækker opgaven fra start til slut incl. tekst, layout og tryk. Andre gange er opgaven begrænset til at agere bindeled mellem en kunde og et egentligt reklamebureau – eller at finde billige tryktilbud uden nødvendigvis at stå for indholdet i produktionerne.

 

Konkret har Dansk Turismeudvikling eksempelvis fra 1997-2011 koordineret TopCamp kataloget og siden 1997 Top Attraktioners fællesfolder. Ligeledes har Dansk Turismeudvikling stået for hele udviklingen (idé, indhold, layout, sats og tryk) af turistguiderne "Snapseruten", "Oplevelser omkring Limfjorden", "Lystfiskeri omkring Limfjorden" samt "Holdepunkter på Snapseruten". Vi har også produceret Camping Guide Danmark – en 150-siders campingguide samt guiden Camping i Danmark, der var et samarbejde mellem TopCamp, Public Camp, DCU og FDM.