logo_top.gif

Dansk Turismeudvikling

right_k.jpg
top_main.jpg

Produktudvikling

Dansk Turismeudviklng opfatter produktudvikling relativt bredt. Produktudvikling dækker den samlede oplevelse man som turist får, når man besøger en attraktion, en campingplads, er på en golfferie eller lignende.

 

Dansk Turismeudvikling arbejder fast med produktudvikling for Top Attraktioner og tidligere også TopCamp. Produktudvikling for sådanne alliancer har oftest karakter af konceptudvikling og markedsudviklende produkter. For Top Attraktioner er der f.eks. gennem tiden udviklet overnatningskoncepter (overnatning og oplevelser) og udviklet applikationer til smartphones.

 

For Netværk Limfjorden har Dansk Turismeudvikling udviklet konceptet "Snapseruten", herunder oplevelsesguiderne, overnatningsprodukterne og de mange delelementer et sådant geografisk oplevelsesprodukt indeholder. Altså den måde de fysiske faciliteter og produkter oplevelsesmæssigt hænger sammen, hvordan de markedsføres, hvordan de sælges, hvilke elementer der slås på over for kunderne etc. For Netværk Limfjorden udviklede Dansk Turismeudvikling også lystfiskeriproduktet, lystsejlerproduktet og andre fjord-nære oplevelser.